Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Направи дарение за дейностите на БДЗП

Тествайте страницата си за принос

Тази страница в момента работи в режим на тестване. Транзакциите ще бъдат изпратени до тестовия сървър на Вашия платежен процесор. Няма да се подават финансови транзакции на живо. Записът на контакт обаче ще бъде създаден или актуализиран и записът на тестов принос ще бъде записан в базата данни. Използвайте очевидни имена на тестови контакти, за да можете да прегледате и изтриете тези записи, ако е необходимо. Тестовите приноси не се виждат в раздела Приноси, но могат да се видят чрез търсене на „Тестови приноси“ във формуляра за търсене на CiviContribute. Обърнете се към документацията на Вашия платежен процесор за информация относно стойностите, които да използвате за тестов номер на кредитна карта, код за сигурност, пощенски код и др.

Подкрепете ни като дарите за опазването на птиците и българската природа!  Подкрепата ви е подарък за природата и означава, че вярвате в притежаваната от вас сила и кураж да променяте света около себе си.

Обща сума
 
Данни за дарителя
As a token of appreciation to our donors, we send a gift when a certain donation amount is reached. To receive your gift, please fill in the address, phone and e-mail data correctly.